Ben Ben

Môj Net .Sk Výpočet kapacity

Návrh kapacity akumulátora pre záložné použitie alebo elektropohon.